Myrielle Meeus

En op een dag zal de plant vruchten dragen… Holistisch denken, werelden verbinden, patronen en dynamieken ontdekken doorheen leven en werk, mensen helpen geboren worden tot zichzelf. Dit zijn de pijlers waarop het werk als psychologe zich ontplooide. Gebouwd op de sterke overtuiging dat…

Arno Vansichen

Als je focust op het doel vallen de barrières. Als je focust op de barrières valt het doel. Arno Vansichen is 47 jaar en heeft 14 jaar ervaring als HR-verantwoordelijke en bouwde daarna een loopbaan als zelfstandig coach en adviseur op. Arno is mede-oprichter van…

Aida Pereira

“Je speelt de hoofdrol in het verhaal dat je zelf schrijft.” (uit The World Book of Happiness) Deze leefregel is voor mij de belangrijkste drijfveer in mijn (beroeps)leven. Het vertaalt zich in de volgende activiteiten in mijn loopbaan. sinds 1998 bij Stebo als: educatieve…

Griet Bouwen

Inspireren tot ontplooiing. De kern van mijn werk, in amper drie woorden neergezet. Ideeën, inzichten, prikkels en initiatieven aanbieden die mensen stimuleren het beste van zichzelf te verbinden aan de resultaten die ze willen neerzetten. Ik specialiseerde me de afgelopen jaren in het thema talent…