Over Vuurwerkt

Wie in contact komt met zijn essentie, vindt kracht en enthousiasme om wat van zijn leven te maken.  Mensen die hun talenten ontdekken, hun drijfveren aanvoelen, de waarden in hun leven helder krijgen, ontdekken een bijzondere kracht in zichzelf. Ze maken bewustere keuzes, handelen doelgericht, zijn gericht op leren en groeien.  En daar genieten hun familieleden, vrienden en collega’s mee van. Hun enthousiasme werkt inspirerend en aanstekelijk.

Vuurwerkt is een waarderend onderzoekende begeleidingsstijl. Vuurwerkt vertrekt vanuit het beste dat mensen hebben: hun talent en hun bezieling. Die gebruiken we om een motiverende toekomst te ontwerpen en waar te maken. Vuurwerkt is een manier om naar de werkelijkheid te kijken en de aandacht te richten op wat mogelijk is. Het is ook een methodisch kader waaruit begeleiders inspiratie kunnen putten. Daarmee kunnen ze een eigen stijl ontwikkelen die vertrekt vanuit de mogelijkheden van mensen, werkt met hun dromen en dan talenten en competenties ontwikkelt om die dromen waar te maken.

Vuurwerkt is gebaseerd op de principes en praktijk van Appreciative Inquiry, of het waarderend onderzoek.  Appreciative Inquiry is in essentie een filosofie en methodiek die veel gebruikt wordt in organisatieverandering. Vuurwerkt is de eerste Nederlandstalige toepassing van AI in coaching, bruikbaar in individuele begeleiding en in kleine groepen. De methodiek is uitgewerkt in vier stappen.