workshop ‘van ja-maar naar ja-en’

Mensen zeggen snel ‘ja maar…’ ‘ik kan niet…’, ‘dit lukt me nooit’, ‘dat zal ik nooit mogen’. Als leerkracht en coach worden we uitgedaagd om problemen en hindernissen constructief tegemoet te treden. De kunst is het probleem zo draaien dat de mogelijkheden erin weer…